Khác biệt giữa các bản “Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Cung nội phủ bao gồm :
 
Đứng đầu là Cung Nội phủ Trưởng quan tương đươngCung vớiNội thứphủ trưởngphó quan ,Các chức quan quản lý phòng ban ,chức theo hầu :
* hoàngHoàng thái hậu cung chức,
 
* đôngĐông cung chức,
 
* thứcThức bộ liêu,
* quanQuan đồ liêu ,
 
* nộiNội tàng liêu,
 
* chủChủ điện liêu giúp đỡ giải quyết vấn đề thủ đô .
Năm 1949 Cung nội phủ đổi tên thành Cơ quan nội chính Hoàng gia và đặt dưới Văn phòng Thủ tướng .
 
 
* Thẩm nghị quan ,Cung vụ chủ quản ,Hoàng thất kinh tế chủ quản ,Hoàng thất y vụ chủ quản .
Thư ký khóa thuộc điều tra xí hoạch thất ,Tổng vụ khóa thuộc Tân văn thất (Báo đạo thất)
 
Thị tòng chức
* Thị tòng trưởng
* Thị tòng phó trưởng ,Thị tòng ,Nữ quan trưởng ,Nữ quan ,Thị y trưởng ,Thị y.
Phụ trách vấn đề cá nhân của Thiên Hoàng ,Hoàng Hậu (không bao gồm Hoàng Thái Tử ,Thân Vương ) ,bảo quản Ngự Tỉ và Quốc Tỉ
 
Đông cung chức
* Đông cung đại phu
* Đông cung thị tòng trưởng ,Đông cung thị tòng ,Đông cung Nữ quan trưởng ,Đông cung Nữ quan ,Đông cung Thị y trưởng ,Đông cung Thị y .
Phụ trách vấn đề cá nhân của Hoàng Thái Tử ,Hoàng Thái Tử phi .
 
Thức bộ chức
* Thức bộ quan trưởng
Nghi thức Thức bộ phó trưởng ,Thức bộ quan phụ trách nhã nhạc ,dương nhạc ,đại tiệc
 
Thư lăng bộ
* Thư lăng bộ trưởng
* Đồ thư khóa ,Biên tu khóa ,Lăng mộ khóa
Phụ trách các vấn đề của thành phố cổ [[Tama, Tokyo|Tama]], [[Nguyệt Luân Lăng]] ,Mẫu bàng Lăng (lăng [[Thiên hoàng Jimmu|Thiên Hoàng Thần Vũ]]) ...và 1 số lăng khác .
 
Quản lý bộ
* Quản lý bộ trưởng
* Quản lý khóa ,Công vụ khóa ,Thính viên khóa ,Đại thiện khóa ,Xa mã khóa ,Cung điện quản lý quan
Phụ trách các vấn đề của các thành phố [[Susaki, Kōchi|Susaki ]], [[Hayama, Kanagawa|Hayama]] ,Nasu .Phụ trách các vần đề về vườn của Hoàng gia và Đông cung
 
'''Cơ quan địa phương'''
* '''Chính thuơng viện sự vụ sở ''': Quản lý [[Shosoin]]
* '''Ngự liệu mục trường ''': Chịu trách nhiệm các vấn đề gia súc
* '''Kinh đô sự vụ sở ''':Quản lý Kinh đô Kyoto ,Hoàng cung Omiya ,Hoàng cung Sento ,Katsura ,...cùng nhiều tài sản khác .
==Chú thích==
{{tham khảo}}