Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [http://www.fifaworldcup.com/ Trang Web chính thức của FIFA về World Cup]
 
{{fb start}}
{{World Cup Bóng đá}}
{{Bóng đá thế giới}}
 
{{fb end}}
{{Commonscat|FIFA World Cup 1954}}