Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

n
Chờ xóa
(Trang mới: Họi đồng nhà nước là tên gọi trước đây của chủ tịch nước, tuy nhiên không giống với chủ tịch nước như bây giờ là theo chế độ một lãn...)
 
n (Chờ xóa)
{{chờ xoá|định nghĩa của bài viết sai trầm trọng, và đã có bài [[chủ tịch nước]]}}
Họi đồng nhà nước là tên gọi trước đây của chủ tịch nước, tuy nhiên không giống với chủ tịch nước như bây giờ là theo chế độ một lãnh đạo, Hiến pháp năm 1980 quy định Hội đồng nhà nước là chủ tịch tập thể của nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng nhà nước thông qua Chủ tịch hội đồng nhà nước, đại diện cho nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội, đối ngoại.
 
16.200

lần sửa đổi