Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
|-
|<center>
|<center>
|<center>{{Userbox bảo quản viên|[[Wikipedia tiếng Việt]]}}
|<center> {{userbox
| border-c = #FFFF00
| id = &#26149;&#31680;
| id-c = #FE3232
| id-fc = {{{id-fc|#FFD700}}}
| id-s = {{{5|{{{id-s|14}}}}}}
| info = <center>[[Thành viên:Dinhhoangdat|Hoàng Đạt]] xin chúc mọi thành viên năm mới 2014 tràn đầy Hạnh Phúc!
| info-c = #FF0000
| info-fc = {{{info-fc|white}}}
| info-s = {{{info-s|8}}}
}}
|-
|}
 
|-
|<center>{{Userbox bảo quản viên|[[Wikipedia tiếng Việt]]}}
|<center> {{Userbox
|border-c = #000
|info = Thành viên này có [[Công giáo|'''Tôn giáo''']]
}}
|<center>
|<center> {{Thành viên:Cheers!/Không Đảng phái}}
|}