Khác biệt giữa các bản “Tây Liêu”

n (Tập tin White_Sulde_of_the_Mongol_Empire.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Alan vì lý do: Per [[commons:Commons:Deletion requests/File:White Sulde of the Mongol Em…)
 
|-
|1. Đức Tông (德宗 Dézōng)
| Thiên Hựu Vũ Liệt Đế (天祐武烈帝 Tiānyòuwǔlièdì)
| [[Da Luật Đại Thạch]] (耶律大石 Yēlǜ Dàshí) hoặc Da Luật Đạt Thật (耶律達實 Yēlǜ Dáshí)
|-
| Không tồn tại
| [[Tiêu Tháp Bất Yên|Cảm Thiên Hậu]] (感天后 Gǎntiānhòu),as regent
| Tháp Bất Yên (塔不煙 Tǎbùyān)
| "Tây Liêu" + thuỵ hiệu
 
|-
|2. [[Da Luật Di Liệt|Nhân Tông]] (仁宗 Rénzōng)
| Không thấy nhắc đến
| Da Luật Di Liệt (耶律夷列 Yēlǜ Yíliè)
|-
| Không tồn tại
| [[Da Luật Phổ Tốc Hoàn|Thừa Thiên Hậu]] (承天后 Chéngtiānhòu),as regent
| [[Da Luật Phổ Tốc Hoàn]] (耶律普速完 Yēlǜ Pǔsùwán)
| "Tây Liêu" + đế hiệu
 
|-
|3. Không tồn tại
| Mạt Chủ (末主 Mòzhǔ) hay Mạt Đế (末帝 Mòdì)
| [[Da Luật Trực Lỗ Cổ]] (耶律直魯古 Yēlǜ Zhílǔgǔ)
 
|-
|4. Không tồn tại
| Không tồn tại
| [[Khuất Xuất Luật]] (Kuchlug) ([[Tiếng Trung Quốc|Tiếng Trung]] 屈出律 Qūchūlǜ)
Người dùng vô danh