Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hồ Hoàn Kiếm”

n
 
Chúa Trịnh cho ngăn hồ lớn thành hồ Tả Vọng và Hữu Vọng. Hồ Hữu Vọng được dùng làm nơi duyệt quân thuỷ chiến của triều đình. Đến đời [[Tự Đức]] ([[1847]]-[[1883]]), hồ Hữu Vọng được gọi là hồ [[Thủy quân lục chiến|Thủy Quân]], còn hồ Tả Vọng chính là hồ Hoàn Kiếm. Từ năm [[1884]], nhà nước bảo hộ [[Pháp]] cho lấp hồ Thuỷ Quân để xây dựng, mở mang Hà Nội <ref>[http://archive.is/20120708173020/chimviet.free.fr/13/nds0053.htm Hồ Hoàn Kiếm] Báo Chimviet, truy cập ngày 12/2/2011</ref>.
 
Hồ mang tên Hoàn Kiếm vào [[thế kỷ 15]]. Gắn liền với truyền thuyết Rùa thần đòi gươm.
 
===Truyền thuyết và sử sách===