Khác biệt giữa bản sửa đổi của “RDX”

rdx không phải dp IUPAC của hợp chất
(rdx không phải dp IUPAC của hợp chất)
{{Dữ liệu hóa chất|Hình = RDX.png
|Tiêu đề = Cấu trúc phân tử của RDX
| Danh pháp IUPAC = RDX
| Tên khác = Hexogen
| Công thức hóa học =
Người dùng vô danh