Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lớp Cá vây thùy”

clean up, replaced: → (181), → (87), [[Thể loại:Động vật có dây sống → [[Thể loại:Ngành Có dây sống using AWB
(clean up, replaced: → (181), → (87), [[Thể loại:Động vật có dây sống → [[Thể loại:Ngành Có dây sống using AWB)
 
{{clade| style=font-size:90%;line-height:90%
|label1='''Sarcopterygii''' 
|1={{clade
|1=?†[[Onychodontida|Onychodontiformes]]
|2=[[Bộ Cá vây tay|Coelacanthinimorpha]] (cá vây tay)
|label3= <font color="white">không&nbsp;tên</font>
|3={{clade
|1=†[[Porolepiformes|Porolepimorpha]]
|2=[[Cá phổi|Dipnoi]] (cá phổi)
}}
|label4=[[Động vật dạng bốn chân|Tetrapodomorpha]]&nbsp;
|4={{clade
|1=†[[Rhizodontimorpha]]
|label2= <font color="white">không&nbsp;tên</font>
|2={{clade
|1=†[[Osteolepiformes|Osteolepimorpha]]
|2=[[Động vật bốn chân|Tetrapoda]]
}}
}}
}}
}}
 
|label1='''Sarcopterygii'''&nbsp;
|1={{clade
|1=?''[[Diabolepis]]''
|2=?''[[Langdenia]]''
|3=''[[Meemannia]]''
|4={{clade
|1=?''[[Psarolepis]]''
|2={{clade
|1=[[Onychodontida]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Cá vây tay|Coelacanthinimorpha]] (Actinistia)
|label2=Choanata&nbsp;(Rhipidistia)&nbsp;
|2={{clade
|1=''[[Styloichthys]]''
|2={{clade
|1=[[Động vật dạng bốn chân|Tetrapodomorpha]]
|label2=Dipnomorpha&nbsp;
|2={{clade
|1=[[Porolepiformes]]
|label2=[[Dipnoiformes]]&nbsp;
|2={{clade
|1=?''[[Psarolepis]]''
|2=[[Dipnoiformes]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
 
[[Thể loại:Lớp Cá vây thùy| ]]
[[Thể loại:ĐộngNgành vật có dây sống|S]]