Khác biệt giữa các bản “Guglielmo Marconi”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Sự nghiệp ==
Năm 1897, ông đã truyền đi được một tín hiệu xa 14 km, sau đó là thu tín hiệu từ Mỹ về Anh quốc. Nhờ những tín hiệu đó mà một tai nạn trên eo biển [[Manche]].
Sau những lỗ lực, thành công cũng đã đến thực sự với ông. Đó là vào ngày 12 tháng 12 năm 1901, ông làm thí nghiệm truyền xa với nhiều đường tín hiệu khiến nhiều người đã bị thuyết phục. Ông chứng minh sóng radio có thể phản hồi lại thành từng lớp trong khí quyển, giải thích tại sao sóng radio có thể truyền đi khắp thế giới.
 
Người dùng vô danh