Khác biệt giữa các bản “Đồng (đơn vị tiền tệ)”

==Tham khảo==
*[[Đào Duy Anh]], ''Việt Nam văn hóa sử cương'', NXB Văn hóa Thông tin 2002.
*[http://ebacson.sky.vn], ''Bộ sưu tập tiền cổ Việt Nam''.
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh