Khác biệt giữa các bản “Đàm (họ)”

* [[Đàm Dĩ Mông]]
* [[An Toàn hoàng hậu]] Đàm thị, hoàng hậu nhà Lý, vợ vua [[Lý Cao Tông]]
[[Tập tin:Dam hoang hau.jpg|nhỏ|trái|Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đóng vai [[An Toàn hoàng hậu|Đàm hoàng hậu]] trong phim [[Thái sư Trần Thủ Độ]]]]
* [[Đàm Tướng Công]], tên thật là Đàm Thận Trung, nhà thơ thời [[Lê Thánh Tông]]
* [[Đàm Thận Huy]],nhà Lê trung hưng xếp ông vào hàng tiết liệt, Dực vận tán trị công thần, tước phong Thiếu bảo Lâm Xuyên Hầu.
Người dùng vô danh