Khác biệt giữa các bản “Rosa Luxemburg”

Tuy nhiên nhà sử học [[Heinrich August Winkler]] nhấn mạnh, khi nói tới tự do của những người bất đồng chính kiến bà Luxemburg không nghĩ tới "những kẻ thù của Giai cấp công nông" hay "những kẻ phản lại Giai cấp công nhân". Bà ta không có cái nhìn của một người dân chủ cấp tiến, mà chỉ là cái nhìn đa phương trong xã hội chủ nghĩa.<ref>Heinrich August Winkler: ''Der lange Weg nach Westen.'' Band I. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002, S.&nbsp;357.</ref>
 
==Xem thêm==
* [[Chủ nghĩa xã hội dân chủ]]
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}