Khác biệt giữa các bản “Chu Thái”

== Cuộc đời ==
Chu Thái không rõ năm sinh, quê ở [[Hạ Sái]] xứ [[Cửu Giang]]. [[Năm 195]] khi [[Tôn Sách]] là anh trai của Tôn Quyền đem quân đánh [[Lưu Do]] là [[thái thú]] [[Dương Châu]] để tăng cường thế lực. Chu Thái và Tưởng Khâm khi đó tụ tập quân trong [[sông Dương Tử]], cướp bóc kiếm ăn khi nghe tiếng Tôn Sách là người hào kiệt ở [[Giang Ðông]], hay cầu người hiền cho nên dẫn đồ đảng hơn ba trăm người đến theo. Sau đó, Tôn Sách bình định được Giang Đông thì giao cho em trai ông là Tôn Quyền cùng với Chu Thái giữ ở Tuyên Thành. Khi giặc núi bốn mặt kéo đến vào ban đêm, vì quá bất ngờ không kịp chống cự nên Chu Thái ôm Tôn Quyền lên ngựa để chạy. Chu Thái tả xung hữu đột cứu Tôn Quyền ra khỏi vòng vây nhưng bị 12 vết thương nặng suýt chết, may sau nhờ có thần y [[Hoa Đà]] cứu giúp.
Chu Thái có những nhát kiếm nhanh như gió, kỉ lục đến 165combo3165combo.
Năm 200, Tôn Sách mất giao lại Giang Đông cho Tôn Quyền. Năm 215, Tôn Quyền tấn công [[Hợp Phì]]. Khi Tôn Quyền bị [[Trương Liêu]], [[Từ Hoảng]] vây khốn thì Chu Thái lần nữa cứu Tôn Quyền thoát khỏi vòng vây. Tôn Quyền nhờ có Chu Thái đỡ tên giùm nên không bị gì còn Chu Thái bị tên bắn xuyên hai lần áo giáp, còn vết thương thì vô kể. Lát sau Chu Thái còn lao vào vòng vây cứu [[Từ Thịnh]]. Trở về, Tôn Quyền mở một bữa tiệc nhỏ. Trong bữa tiệc ông bảo Chu Thái vén áo lên rồi hỏi thăm từng vết thương, Chu Thái cứ thực tình mà tâu từng vết thương bị khi nào, tại sao. Cứ mỗi vết thương, Tôn Quyền lại ban cho Chu Thái một chén rượu, lát sau Chu Thái say mèm. Sau đó Quyền lại ban cho Thái một cái tán , để ra vào thêm phần quí trọng.
 
Người dùng vô danh