Khác biệt giữa các bản “Rosa Luxemburg”

 
===Từ đệ nhị thế chiến cho tới khi chết===
Sau khi đảng Dân chủ Xã hội ủng hộ sự tham chiến của Đức trong [[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến thứ nhất]], bà cùng với [[Karl Liebknecht]] đã đồng thành lập [[Liên đoàn Spartacus]] ([[tiếng Đức]]: ''Spartakusbund'') mà sau đó trở thành [[Đảng Cộng sản Đức]]. Liên đoàn Spartacus tham gia trong [[Nổi dậy Spartacus|cuộc cách mạng Berlin tháng 1 năm 1919]]. Luxemburg chủ trương ủng hộ cuộc nổi dậy, nhưng cuộc nổi dạydậy này lại bị [[Freikorps]] (một lực lượng dân quân phe cánh hữu) đàn áp và dập tắt. Luxemburg và hàng trăm nhà cánh mạng cánh tả bị bắt, tra tấn và giết hại. Từ sau cái chết của họ, Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht đã trở thành biểu tượng của những thành viên đảng dân chủ xã hội và những người theo [[chủ nghĩa Marx]].
 
==Quan điểm về cuộc Cách mạng tháng Mười tại Nga==