Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân loài”

 
Loài ''đa đại diện'' có hai hay nhiều hơn các chủng và phân loài. Chúng là các nhóm tách biệt và khác biệt một cách rõ ràng với nhau và nói chung không lai ghép (mặc dù có thể có khu vực lai ghép hóa tương đối hẹp), nhưng chúng ''có thể'' lai ghép tự do nếu như có cơ hội để thực hiện điều này. Lưu ý rằng các nhóm mà ''không thể'' lai ghép tự do ngay cả khi đưa lại gần nhau để cho chúng có cơ hội thực hiện điều này thì không là các chủng mà chúng là các loài khác nhau.
 
==Danh sách loài==
 
==Xem thêm==
248.226

lần sửa đổi