Khác biệt giữa các bản “Những cuộc phiêu lưu của Tintin”

== Tại Việt Nam ==
Tintin đã có tại Việt Nam trước năm 1975 với dạng không đăng kí [[quyền tác giả|bản quyền]]{{fact}}.
Phim được chiếu trên [[HTV3]] vào ngày 1720 tháng 1 năm 2014.
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh