Khác biệt giữa các bản “Cải tạo kinh tế tại Việt Nam”

Người chỉ đạo công tác này trong thời gian đó là ông [[Nguyễn Duy Trinh]].
 
==BốiCải cảnhtạo trướckinh cảitế tạo ởtại miền Nam sauViệt 1975Nam==
Cho đến Ngày thống nhất, Sài Gòn đã có cả một cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật lớn nhất miền Nam và khu vực, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp cả miền Trung, miền Nam. Ở đây tập trung hơn 38.000 cơ sở công nghiệp, [[tiểu thủ công nghiệp]] lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8.548 cơ sở công nghiệp tư nhân.