Khác biệt giữa các bản “Cải tạo kinh tế tại Việt Nam”

 
==Cải tạo kinh tế tại miền Nam Việt Nam==
===Cải tạo nông nghiệp===
===Cải tạo công thương nghiệp===
Cho đến Ngày thống nhất, Sài Gòn đã có cả một cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật lớn nhất miền Nam và khu vực, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp cả miền Trung, miền Nam. Ở đây tập trung hơn 38.000 cơ sở công nghiệp, [[tiểu thủ công nghiệp]] lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8.548 cơ sở công nghiệp tư nhân.