Khác biệt giữa các bản “Cải tạo kinh tế tại Việt Nam”

 
Tài sản bị niêm phong xong, mọi người trong gia đình đó phải chuẩn bị nhận quyết định đi “xây dựng vùng kinh tế mới”<ref name="vietbao.vn"/>.
 
==Xuất phát của quan điểm cần cải tạo==
* '''Nhận thức sai lầm về giới chủ:''' Tất cả xuất phát từ quan niệm đầu tiên cho rằng các ông bà chủ chuyên ăn trắng mặc trơn, chỉ bóc lột nên nay cần phải cho đi cải tạo để họ thành những "con người mới XHCN". Do đó dích đến của họ thường là các vùng kinh tế mới.{{Cần dẫn chứng}}
 
* '''Nhận thức kinh tế ấu trĩ:''' Cho rằng chỉ có sản xuất mới là có giá trị còn tất cả các ngành khác đều kém; nhất là thương mại là không sinh ra giá trị nên cần tiêu diệt càng kỹ càng tốt.{{Cần dẫn chứng}}
 
* '''Quá đề cao quan điểm giai cấp:''' Nên chỉ tôn vinh công, nông, tiêu diệt tiểu tư sản, tư sản.{{Cần dẫn chứng}}
 
* '''Nôn nóng đem lại công bằng xã hội:''' {{Cần dẫn chứng}}
 
==Cơ quan thực hiện==