Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

==Hạn chế và khó khăn==
Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều thể hiện rõ nhất qua việc đề ra phương châm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên [[chủ nghĩa xã hội]], đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu quá cao, không tính đến khá năng thực hiện và điều kiện cụ thể của đất nước.
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) thì [[5 tháng 8]] năm [[1964]] Mĩ mở [[chiến dịch Mũi tên xuyên]] bắn phá miền Bắc sau khi dựng lên [[Sự kiện Vịnh Bắc bộ]]<ref>[http://www.fas.org/sgp/news/secrecy/2008/01/010708.html Tài liệu mật của Mỹ được [[Hiệp hội các nhà khao học Hoa Kì]] giải mã chứng minh không tồn tại Sự kiện Vịnh Bắc Bộ]</ref>, từ đây miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển và không thể tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965).
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}