Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Cần thêm chú thích}}
'''Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất tại miền Bắc Việt Nam (1961–1965)''', hay gọi chính thức là "Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965)" là kế hoạch phát triển trung hạn thứ hai của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (kế hoạch trung hạn lần thứ nhất là kế hoạch 3 năm (1958-1960). Kế hoạch được [[Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] thông qua ngày [[8 tháng 5]] năm [[1963]].<ref>[http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHTap2/Nam%201963/QH1963_14.htm Nghị quyết Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 08 tháng 5 năm 1963.]</ref> Các phương hướng và mục tiêu chính của kế hoạch này đã được [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng Lao động Việt Nam]] đề ra vào tháng 9 năm 1960 tại Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng.<ref name="NQDH3">Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 10-9-1960.</ref> Kế hoạch được [[Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] thông qua ngày [[8 tháng 5]] năm [[1963]].<ref>[http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHTap2/Nam%201963/QH1963_14.htm Nghị quyết Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 08 tháng 5 năm 1963.]</ref> Kế hoạch này đã không được tiếp tục khi Chiến tranh Việt Nam leo thang vào năm 1964.
 
==Bối cảnh==