Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Mục lục”

Thử sai chỗ Đã lùi lại sửa đổi 1535529 của 194.105.124.70 (Thảo luận)
(Thử sai chỗ Đã lùi lại sửa đổi 1535529 của 194.105.124.70 (Thảo luận))
|}
-->
 
{| class="wikitable"
|-
! tiêu đề 1
! tiêu đề 2
! tiêu đề 3#REDIRECT [[<s>Tên trang</s><sup>#REDIRECT [[Chữ được viết lên trên]]<s><sup>Nội dung gạch ngang</sup><!-- [[Thể loại:Chú thích]]hung[[[[Hình:Văn bản liên kết]][[Phương_tiện:<math>Ví dụ.ogg</math>]]]] --></s></sup>]]
|-
| hàng 1, ô 1
| hàng 1, ô 2
| hàng 1, ô 3
|-
| hàng 2, ô 1
| hàng 2, ô 2
| hàng 2, ô 3
|}
==Cách tra cứu Wikipedia==
*[[Help:Tìm kiếm|Dùng ô tìm kiếm]]