Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chồng giao thức”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Trong cài đặt thực tế, các chồng giao thức thường được chia thành ba phần chính dành cho môi trường truyền dẫn, giao vận, và ứng dụng. Một [[hệ điều hành]] cụ thể thường có hai giao diện phần mềm được định nghĩa chặt chẽ, một nằm giữa các tầng môi trường và giao vận, và một nằm giữa các tầng giao vận và các ứng dụng.
 
Giao diện môi trường-giao vận định nghĩa cách phần mềm giao thức giao vận sử dụng các loại phần cứng và môi trường cụ thể. Ví dụ, giao diện này định nghĩa cách phần mềm giao vận [[Bộ giao thức Internet|TCP/IP]] liên lạc với phần cứng [[Ethernet]]. Ví dụ về các giao diện này bao gồm [[Open Data-Link Interface|ODI]] và [[Network Driver Interface Specification|NDIS]] trong thế giới của [[Microsoft Windows]] và [[DOS]].
 
Giao diện ứng dụng-giao vận định nghĩa cách các chương trình ứng dụng sử dụng các tầng giao vận. Ví dụ, giao diện này có thể định nghĩa các một [[trình duyệt Web]] nói chuyện với phần mềm giao vận TCP/IP. Ví dụ về các giao diện này bao gồm [[Berkeley socket]] và các dòng [[System V]] trong thế giới [[Unix]], và [[Winsock]] trong thế giới [[Microsoft]].
30.122

lần sửa đổi