Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
*[[Bắc bán cầu]]
*[[Nam bán cầu]]
{{commonscat|Maps of Earth's hemispheres|Bản đồ các bán cầu của Trái Đất}}
{{Khu vực}}
{{Lục địa}}