Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

 
==Các vị vua nhà Hậu Đường==
 
{| class="wikitable"
|-
! [[Miếu hiệu]] !! Tên !! Cai trị !! [[Niên hiệu]]
|-
| [[Hậu Đường Trang Tông|Trang Tông]] (莊宗) || [[Lý Tồn Úc]] (李存勗) || [[923]]-[[926]] || Đồng Quang (同光) [[923]]-[[926]]
|-
| [[Hậu Đường Minh Tông|Minh Tông]] (明宗) || [[Lý Tự Nguyên]] (李嗣源) || [[926]]-[[933]] || Thiên Thành (天成) [[926]]-[[930]]<br>Trường Hưng (長興) [[930]]-[[933]]
|-
| [[Hậu Đường Mân Đế|Mân Đế]] (閔帝) || [[Lý Tùng Hậu]] (李從厚) || [[933]]-[[934]] || Ứng Thuận (應順) [[933]]-[[934]]
|-
| [[Hậu Đường Phế Đế|Phế Đế]] (廢帝) || [[Lý Tùng Kha]] (李從珂) || [[934]]-[[936]] || Thanh Thái (清泰) [[934]]-[[936]]
|}
 
62.017

lần sửa đổi