Khác biệt giữa các bản “2 tháng 9”

n
*[[421]] – [[Constantius III]], hoàng đế của đế quốc La Mã
*[[1332]] – [[Nguyên Văn Tông|Đồ Thiếp Mục Nhĩ]], tức Văn Tông, hoàng đế [[triều Nguyên]], đại khả hãn của [[đế quốc Mông Cổ]], tức ngày Kỉ Dậu (12) tháng 8 năm Nhâm Thân (s. 1304)
*[[1820]] – [[Gia Khánh|Ái Tân Giác La Ngung Diễm]], tức Gia Khánh Đế, hoàng đế của [[triều Thanh]], tức ngày Kỉ Mão (15) tháng 7 năm Canh Thìn (s. 1760)
*[[1834]] – [[Thomas Telford]], kỹ sư và kiến trúc sư người Anh Quốc (s. 1757)
*[[1865]] – [[William Rowan Hamilton]], nhà vật lý học, thiên văn họa và toán học người Anh Quốc (s. 1805)