Khác biệt giữa các bản “Tổng giám đốc điều hành”

n
Đã khóa “Tổng giám đốc điều hành”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:14, ngày 13 tháng 2 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên t
n (Đã lùi lại sửa đổi của 123.21.155.84 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama)
n (Đã khóa “Tổng giám đốc điều hành”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:14, ngày 13 tháng 2 năm 2014 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên t)