Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nghiêu Tư”

→‎Tiểu sử: về việc ông làm quan Thượng thư chưởng lục bộ, xem nguồn đã dẫn bên dưới: văn bia tiến sĩ
(→‎Tiểu sử: về việc ông làm quan Thượng thư chưởng lục bộ, xem nguồn đã dẫn bên dưới: văn bia tiến sĩ)
Ông đỗ [[Trạng nguyên Việt Nam|Trạng nguyên]] khoa [[Mậu Thìn]] niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1448), đời [[Lê Nhân Tông]], làm quan Hàn lâm trực học sĩ, An phủ sứ lộ Tân Hưng.
 
Thời vua [[Lê Nghi Dân]], ông được cử làm Phó sứ (năm 1460) sang [[nhà Minh]] ([[Trung Quốc]]) cầu phong (thụ [[phong tước|phong vương]] của nhà Minh cho vua Lê của [[Đại Việt]]). Sau đó, ông được thăng lên Lại bộ [[thượng thư]] (chưởng lục bộ){{fact}}.
 
== Tham khảo ==