Khác biệt giữa các bản “Trịnh (họ)”

== Người Việt Nam họ Trịnh nổi tiếng ==
* [[Trịnh Tú]], một vị quan văn đồng thời là bạn của Vua [[Đinh Tiên Hoàng]]
* [[Trịnh Khắc Phục]], công thần khai quốc [[nhà Lê sơ]], con của Trịnh Nhữ Lượng.
* [[Trịnh Khả]], công thần [[nhà Hậu Lê]]
* [[Trịnh Duy Sản]], [[Trịnh Duy Đại]], [[Trịnh Tuy]], quyền thần cuối nhà [[Nhà Lê sơ|Lê sơ]]
* [[Trịnh Thị Loan]], vợ của Cẩm Giang vương [[Lê Sùng]], mẹ [[Lê Chiêu Tông|Lê Y]] và [[Lê Cung Hoàng|Lê Xuân]].
* [[Trịnh Ngô Dụng]], đại thần nhà [[Nhà Lê trung hưng|Lê trung hưng]]
* [[Trịnh Thị Ngọc Trúc]], vợ vua [[Lê Thần Tông]].
* [[Trịnh Thị Ngọc Lung]], vợ của Tây Định vương [[Trịnh Tạc]], mẹ nuôi Định Nam vương [[Trịnh Căn]].
* Các [[chúa Trịnh]] bắt đầu từ [[Trịnh Kiểm]]
* [[Trịnh Hoài Đức]], đại thần thời [[nhà Nguyễn]]
Người dùng vô danh