Khác biệt giữa các bản “Trần”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 89.183.4.90 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanUt)
* [[Trần Văn Kỷ]] hay [[Trần Chánh Kỷ]], danh sĩ, công thần dưới triều Tây Sơn
* [[Trần Bích San]]: Đình nguyên thời [[nhà Nguyễn]]
* [[Thuận Thiên (hoàng phi)|Trần Thị Đang]], vợ vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng, bà nội vua Thiệu Trị.
 
* [[Trần Cảnh Phát|Trần Phát]]
* [[Trần Công Lại]]
Người dùng vô danh