Khác biệt giữa các bản “Rửa tiền”

không có tóm lược sửa đổi
(FATF)
 
== Lịch sử ==
Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch [[tài chính]] có quan hệ với [[Tội phạm có tổ chức|tổ chức tội phạm]]. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động [[trốn lậu thuế|trốn thuế]] hay [[kế toán]] sai.
 
Trong một kết quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được đoán nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như người phân phối [[ma túy]] hay tổ chức [[mafia]] hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.