Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kim Điện”

Trang mới: “Trước kia gọi là Thái Hòa Cung, tọa lạc trên núi Minh Phượng cách Thành phố Côn Minh 07km về phía Đông Bắc là một quần th…”
(Trang mới: “Trước kia gọi là Thái Hòa Cung, tọa lạc trên núi Minh Phượng cách Thành phố Côn Minh 07km về phía Đông Bắc là một quần th…”)
(Không có sự khác biệt)