Khác biệt giữa các bản “Tên người Việt Nam”

|align=center|bọn nó, bọn hắn, lũ...
|}
=====Ví dụ=====
{{cquote|''Sau sự việc này, hoàng thượng sẽ phong vương và biệt đãi ngươi''}}
::::::::::::::::::(''[[Thái sư Trần Thủ Độ (phim truyền hình)|Thái sư Trần Thủ Độ]]'')
Thì từ '''ngươi''' là không cảm tình.
{{cquote|''Phạm Bỉnh Di là kẻ có tài. Hắn rất trung thành với ta, hiến rất nhiều kế hay cho ta''}}
::::::::::::::::::(''[[Thái sư Trần Thủ Độ (phim truyền hình)|Thái sư Trần Thủ Độ]]'')
Thì từ '''hắn''' là không cảm tình.
{{cquote|''Đầu thần (tôi) chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo''}}
:::::::::::::::::::::::::::([[Trần Thủ Độ]])
Thì từ '''tôi''' (thần) là trung hòa.
{{cquote|''Mẹ, con ở nhà rất ngoan ạ!''}}
Thì từ '''mẹ''' là có cảm tình.
 
== Tên người dân tộc thiểu số ==
Người dùng vô danh