Khác biệt giữa các bản “Nhà Hồ”

! [[Miếu hiệu]] !! [[Niên hiệu]] !! Tên !! Sinh- Mất !! Trị vì !! [[Thụy hiệu]] !! Lăng
|-----
| [[Quốc Tổ]] || Thánh Nguyên<br>(1400-1400) || [[Hồ Quý Ly]] || [[1336]] - ?[[1407]] ||[[1400]]-[[1400]] || KhôngChương Hoàng đế || Không có
|-----
| || Thiệu Thành<br>(1401-1402)<br>Khai Đại<br>(1403-1407) || [[Hồ Hán Thương]] || ?-? || [[1401]]-[[1407]] || Không có || Không có
Người dùng vô danh