Khác biệt giữa các bản “Cải tạo kinh tế tại Việt Nam”

===Cải tạo thương nghiệp===
Trong lĩnh vực thương nghiệp, đến 60% tổng số người buôn bán nhỏ, làm dịch vụ, kinh doanh ngành ăn uống thuộc diện cải tạo đã tham gia hợp tác xã, tổ mua bán, làm đại lý cho thương nghiệp quốc doanh và trên 10.000 người đã chuyển sang sản xuất.<ref name="1955-1975"/>
===Cải tạo các ngành khác===
 
==Cải tạo kinh tế tại miền Nam Việt Nam==