Qbot

Gia nhập ngày 23 tháng 10 năm 2007
công việc
(công việc)
}}
{{E-B-S}}
==Việc đã làm==
*Bỏ tham số ''color = abc'' trong [[:Tiêu bản:Bảng phân loại]] để dùng màu tự động.
 
==Việc sắp làm==
*Thêm đầu số mới cho các mạng điện thoại ở Việt Nam theo [http://www.3c.com.vn/Story/vn//tintucvasukien/vienthonginternet/2008/10/47110.html].
*Tạo tự động các bài về sinh vật trong cơ sở dữ liệu của iucnredlist.org.
35.527

lần sửa đổi