Khác biệt giữa các bản “Vua Việt Nam”

| [[Tập tin:LangMoNgoQuyen.jpg|40px|border]] || '''[[Ngô Quyền|Tiền Ngô Vương]]''' || ''không có'' || [[Ngô Quyền|Tiền Ngô Vương]] || ''không có'' || [[Ngô Quyền]] || style="text-align: right"| 939 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 944  
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| || '''[[Dương Tam Kha|Dương Bình Vương]]'''<ref>Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô và làm vua trong 6 năm.</ref> || ''không có'' || Bình Vương || ''không có'' || [[Dương Tam Kha]]<br> Dương Chủ Tướng<br> Dương Thiệu Hồng || style="text-align: right"| 944 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 950&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || '''[[Hậu Ngô Vương]]'''<ref name="Hậu Ngô Vương">Thời Hậu Ngô Vương gồm hai vị vua Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương cùng trị vì.</ref> || ''không có'' || [[Ngô Xương Ngập|Thiên Sách Vương]] || ''không có'' || [[Ngô Xương Ngập]] || style="text-align: right"| 951 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 954&nbsp;&nbsp;
! width="10%" colspan="3" style="border-right: 1px solid #FFFFFF;" | Trị vì
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| || '''[[Trần Thái Tông]]''' || [[Thái Tông]] || Thống thiên Ngự cực Long công Mậu đức Hiền hòa Hựu thuận Thần văn Thánh võ Nguyên hiếu Hoàng đế || Kiến Trung (1225-1237)<br> Thiên Ứng Chính Bình (1238-1350)<br> Nguyên Phong (1251-1258) || [[Trần Thái Tông|Trần Cảnh]]<br> Trần Bồ || style="text-align: right"| 1225 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1258&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || '''[[Trần Thánh Tông]]''' || [[Thánh Tông]] || Huyền công Thịnh đức Nhân minh Văn vũ Tuyên hiếu Hoàng đế || Thiệu Long (1258-1272)<br> Bảo Phù (1273-1278) || [[Trần Thánh Tông|Trần Hoảng]] || style="text-align: right"| 1258 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1279&nbsp;&nbsp;
| || style="border-right: 1px solid #FFFFFF;" | '''[[Trần Duệ Tông]]''' || [[Duệ Tông]] || ''không rõ'' || Long Khánh (1373-1377) || [[Trần Duệ Tông|Trần Kính]] || style="text-align: right"| 1372 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1377&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| || style="border-right: 1px solid #FFFFFF;" | '''[[Trần Phế Đế]]''' || ''không có'' || Phế Đế<br> Linh Đức vương || Xương Phù (1377-1388) || [[Trần Hiện]]<br> Trần Nghiễn || style="text-align: right"| 1377 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1388&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || style="border-right: 1px solid #FFFFFF;" | '''[[Trần Thuận Tông]]''' || [[Thuận Tông]] || ''không rõ'' || Quang Thái (1388-1398) || [[Trần Ngung]] || style="text-align: right"| 1388 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1398&nbsp;&nbsp;
Người dùng vô danh