Khác biệt giữa các bản “Ngô (họ)”

:*[[Ngô Xương Văn]]
:*[[Ngô Xương Xí]]
[[Tập tin:Lăng Ngô Quyền.jpg|nhỏ|trái|Lăng Ngô Quyền, nơi thờ [[Ngô Quyền]] ở [[Đường Lâm]] - [[Sơn Tây]] - [[Hà Nội]]]]
* [[Khuông Việt|Ngô Chân Lưu]], hay [[Khuông Việt]] là một nhà sư nổi tiếng [[nhà Đinh|thời Đinh]]
*[[Ngô Nhật Khánh]]: [[sứ quân]] xuất thân hoàng tộc họ Ngô. Sau bị bão chết ở [[cửa biển Thần Phù|cửa Thần Phù]]
Người dùng vô danh