Khác biệt giữa các bản “Nước cường toan”

không có tóm lược sửa đổi
* [http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/CCA3/MAIN/AQREGIA/PAGE1.HTM Chemistry Comes Alive! Aqua Regia]
* [http://www.bartleby.com/65/aq/aquaregi.html The Columbia Encyclopedia: Aqua Regia]
 
{{sơ khai hóa học}}
 
[[Thể loại:Axít vô cơ]]
Người dùng vô danh