Khác biệt giữa các bản “Bí tích Rửa Tội”

Trang mới: “'''Bí tích Thanh Tẩy''' (hoặc '''Lễ Rửa Tội''') là một bí tích trong Giáo hội Công giáo Rôma được cử hành như là dấu ch…”
(Trang mới: “'''Bí tích Thanh Tẩy''' (hoặc '''Lễ Rửa Tội''') là một bí tích trong Giáo hội Công giáo Rôma được cử hành như là dấu ch…”)
(Không có sự khác biệt)