Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Độc Cô Tổn]] (905)
{{col-end}}
== Các vua thời Bắc thuộc lần 3 ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Miếu hiệu !! Niên hiệu !! Tên !! Sinh-Mất !! Trị vì !! Thụy hiệu !! Ghi chú
|-
| || || [[Mai Hắc Đế|Mai Thúc Loan]]<br> Mai Thúc Yên<br> Mai Huyền Thành<br> Mai Lập Thành || ?-722 || ?-722 || Hắc Đế || Thua trận
|-
| || || [[Mai Thiếu Đế|Mai Thúc Huy]] || ?-722 || 722-722 || Thiếu Đế || Chết trận
|-
| || || [[Bạch Đầu Đế|Mai Kỳ Sơn]] || ?-723 || 722-723 || Bạch Đầu Đế || Thua trận
|-
| || || [[Phùng Hưng]] || ?-? || 776-? || Bố Cái Đại Vương ||
|-
| || || [[Phùng An]] || ?-791 || ?-791 || || Ra hàng
|}
== Xem thêm ==
* [[Nhà Tùy]]
Người dùng vô danh