Khác biệt giữa các bản “Vũ (họ)”

===Quân sự===
* Vũ Thục Nương, tương truyền là nữ tướng thời [[Hai Bà Trưng]], phong Bát Nạt đại tướng, Trinh Thục công chúa. Đền thờ tại Phương Lâu ([[Phú Thọ]]) và Tiên La ([[Thái Bình]]).
* [[Vũ Tán Đường]], quan [[nhà Lý]], giữ chức Tham tri chính sự thời [[Lý Cao Tông]].
* [[Vũ Hải]], Bạt Hải Đại Vương, tương truyền là tướng nhà Trần, đền thờ ở Du Lễ (Kiến Thụy, [[Hải Phòng]]).
* [[Vũ Uy]], một trong 18 vị tham gia [[Hội thề Lũng Nhai]] cùng Lê Lợi chống giặc Minh. Đền thờ ở thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa.
Người dùng vô danh