Khác biệt giữa các bản “Loài điển hình”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{chú thích trong bài}} Trong thuật ngữ sinh học, một '''loài điển hình''' là loài mà có tên của một chi được liên kế…”)
 
{{chú thích trong bài}}
 
Trong [[thuật ngữ sinh học]], một '''loài điển hình''' là [[loài]] mà có tên của một [[chi]] được liên kết bền vững tới nó; nó là loài có đặc tính sinh học các ví dụ [[điển hình (sinh học)|điển hình]] thuộctrong [[đơn vị phân loại]]. Một loài điển hình là một hệ thống khái niệm và thực tế được dùng trong [[phân loại sinh học]] và thuật ngữ về tên gọi của động vật và thực vật. Giá trị của "loài điển hình" nằm ở chỗ nó làm sáng tỏ ý nghĩa bởi một tên đặc trưng của chi.
 
== Tham khảo ==