Khác biệt giữa các bản “Vua Việt Nam”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 58.186.4.193 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tnt1984)
| || '''[[Lê Nghi Dân]]''' || ''không có'' || Lệ Đức hầu || Thiên Hưng (1459-1460) || [[Lê Nghi Dân]] || style="text-align: right"| 1459 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1460  
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| [[Tập tin:206ThoiLe LeThanhTong.jpg|40px|border]] || '''[[Lê Thánh Tông]]''' || [[Thánh Tông]] || Sùng thiên Quảng vận Cao minh Quang chính Chí đức Đại công Thánh văn Thần vũ Đạt hiếu Thuần Hoàng đế || Quang Thuận (1460-1469)<br> Hồng Đức (1470-1497) || [[Lê Thánh Tông|Lê Tư Thành]]<br> Lê Hạo || style="text-align: right"| 1460 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1497&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || '''[[Lê Hiến Tông]]''' || [[Hiến Tông]] || Thể thiên Ngưng đạo Mậu đức Chí chiêu Văn thiệu Vũ tuyên Triết khâm Thành chương Hiếu Duệ Hoàng đế || Cảnh Thống (1497-1504) || Lê Tranh<br> Lê Tăng || style="text-align: right"| 1497 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1504&nbsp;&nbsp;
| || ''[[Lê Quang Trị]]'' || ''không có'' || ''không có'' || ''không có'' || [[Lê Quang Trị]] || style="text-align: right"| 1516 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1516&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;" bgcolor="#EFEFEF"
| || '''[[Lê Chiêu Tông]]''' || [[Chiêu Tông]] || Thần Hoàng đế || Quang Thiệu (1516-1526) || Lê Y<br> Lê Huệ || style="text-align: right"| 1516 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1526&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || ''[[Lê Bảng]]'' || ''không có'' || ''không có'' || Đại Đức (1518-1519) || [[Lê Bảng]] || style="text-align: right"| 1518 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1519&nbsp;&nbsp;
| || ''[[Lê Do]]'' || ''không có'' || ''không có'' || Thiên Hiến (1519) || [[Lê Do]] || style="text-align: right"| 1519 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1519&nbsp;&nbsp;
|-style="height:50px;"
| || '''[[Lê Cung Hoàng]]''' || ''không có'' || Cung Hoàng đế || Thống Nguyên (1522-1527) || Lê Xuân<br> Lê Lự || style="text-align: right"| 1522 ||style="text-align: center"| — ||style="text-align: left"| 1527&nbsp;&nbsp;
|}
 
Người dùng vô danh