Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng cộng sản”

Bài này viết về ĐCS, một hệ thống tổ chức chính trị trên thế giới. Vui lòng không phát triển bài viết thành "Các đánh giá về ĐCS VN" như bài "Các đánh giá về người Việt", gồm tập hợp các trích dẫn, nhận định dài dòng mang tính cá nhân mà người viết sưu tập được. Đặc biệt là những nhận định mang tính 1 chiều, không khách quan, gây mất trung lập cho bài. Các nhận định gây tranh cãi trong quá trình sửa đổi bài viết cần được thảo luận kỹ trước khi đưa vào bài. <span style="color:#660099;"> ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] </span><small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 05:20, ngày 4 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
Sử gia Trần Trọng Kim đang đánh giá Đảng cộng sản chứ đâu phải Đảng cộng sản VN. Đánh giá nào chẳng mang tính cá nhân. Còn việc nó 1 chiều, không khách quan, gây mất trung lập cho bài là nhận xét cá nhân của Violet thôi. Violet đâu có quyền dùng ý kiến cá nhân mình định hướng bài viết bằng cách xóa những thông tin có nguồn.[[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 05:25, ngày 4 tháng 2 năm 2014 (UTC)