Khác biệt giữa các bản “Mất 2013”

Không cần có bài riêng, do không còn là năm hiện thời
n
(Không cần có bài riêng, do không còn là năm hiện thời)
 
#đổi [[2013#Mất]]
{{Mục lục bên phải}}
Dưới đây là danh sách những nhân vật đáng chú ý '''mất trong năm 2013'''.
 
Các mục được liệt kê theo ngày. Một mục điển hình sẽ liệt kê các thông tin theo cấu trúc sau:
* Tên, tuổi, nghề nghiệp và quốc tịch, nguyên nhân cái chết, chú thích (và ngôn ngữ dùng trong chú thích, nếu khác [[tiếng Việt]] và [[tiếng Anh]]).
<!--=============ĐỂ THUẬN TIỆN CHO TRA CỨU, XIN DÙNG URL TRẦN ĐỂ CHÚ THÍCH, KHÔNG CẦN DÙNG THẺ <REF>=============--->
 
== Tháng 4 ==
* 8 tháng 4: [[Margaret Thatcher]], Thủ tướng Anh (s. 1925)
 
== Tháng 10 ==
* 4 tháng 10: [[Võ Nguyên Giáp]], tướng Việt Nam (s. 1911)
* 24 tháng 10: [[Nyanasamvara Suvaddhana]], lãnh tụ Phật giáo Thái Lan (s. 1913)
 
== Tháng 12 ==
* 5 tháng 12: [[Nelson Mandela]], Tổng thống Nam Phi (s. 1918)
 
[[Thể loại:Mất 2013| ]]