Khác biệt giữa các bản “Hoàng thái hậu”

# Hoàng Thái hậu [[Lê Thị Phất Ngân]], vợ vua [[Lý Thái Tổ]], sinh ra [[Lý Thái Tông]], tôn phong làm '''Linh Hiển hoàng thái hậu'''. Con gái của [[Lê Đại Hành|Lê Hoàn]] và [[Dương Vân Nga]]
# Hoàng thái hậu [[Thượng Dương hoàng hậu|Thượng Dương]], vợ cả của vua [[Lý Thánh Tông]]; lên làm Hoàng Thái hậu nhiếp chính giúp vua [[Lý Nhân Tông]], nhưng về sau bị Ỷ Lan Thái phi sinh lòng ghen ghét đen tối, lập mưu sát hại bà cùng 72 cung nữ thiêu sống theo vua Thánh Tông, hòng để đoạt quyền nhiếp chính
# Hoàng thái hậu Linh Nhân tức [[Ỷ Lan]], tên thật Lê Thị Yến, Nguyên phi của vua Lý Thánh Tông, mẹ đẻ vua [[Lý Nhân Tông]] nên được phong Hoàng thái hậu dù trước đó không phải là Hoàng hậu
# [[Linh Chiếu Thái hậu]] họ Lê, vợ vua [[Lý Thần Tông]], mẹ vua [[Lý Anh Tông]]. Tư thông với [[Đỗ Anh Vũ]] làm đảo lộn chính sự [[nhà Lý]]
# Hoàng Thái hậu [[An Toàn hoàng hậu|Đàm thị]], vợ [[Lý Cao Tông]], mẹ vua [[Lý Huệ Tông]]; rất ghét bà [[Trần Thị Dung]], hay tìm mưu hãm hại
# Hoàng Thái hậu [[Lê Ngọc Hân]], '''Bắc Cung hoàng hậu''' [[nhà Tây Sơn]], vợ [[Nguyễn Huệ|Quang Trung]] Nguyễn Huệ, Thái hậu thời [[Nguyễn Quang Toản|Cảnh Thịnh]]
# Hoàng Thái hậu [[Bùi Thị Nhạn]], '''Chính Cung hoàng hậu''' [[nhà Tây Sơn]], vợ vua [[Nguyễn Huệ|Quang Trung]] Nguyễn Huệ, Thái hậu [[nhiếp chính]] thời [[Nguyễn Quang Toản|Cảnh Thịnh]]
# hoàng thái hậu [[Từ Dụ|Từ Dũ]], '''Nghi Thiên Chương hoàng hậu''' của vua [[Thiệu Trị]], mẹ vua [[Tự Đức]]
# Hoàng thái hậu Đoan Huy, còn gọi là bà [[Từ Cung Hoàng thái hậu|Từ Cung]], mẹ vua [[Bảo Đại]], vị Hoàng thái hậu cuối cùng của lịch sử Việt Nam.
 
Người dùng vô danh