Khác biệt giữa các bản “Sở Hùng Cừ”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
Ông là con của [[Sở Hùng Dương]], vua thứ 8 của nước Sở. Năm [[887 TCN]], Hùng Dương qua đời, Hùng Cừ lên nối ngôi.
 
Thời Sở Hùng Cừ, nhà Chu suy yếu, Hùng Cừ phong cho người con trưởng là Hùng Vô Khang làm Câu Nghi Vương, người con thứ là Hùng Chí Hồng làm Ngạc Vương và người con út là Hùng Chấp Tỳ là Việt Chương Vương<ref>Sử kí, Sở thế gia</ref>. Bấy giờ ôngChu Công<ref>Chu Công không phải là Chu Công Đán thời Chu Vũ vương và Chu Thành vương mà là người đời sau trong tông thất nhà Chu, nối Chu Công Đán giữ vị trí chấp chính giúp thiên tử nhà Chu</ref> có câu nói : ''" Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng "'' tức quân Nhung Địch phải dẹp yên, quân Kinh Thư - tức quân nước Sở - phải trừng phạt " là ý muốn dẹp nước Sở trong giai đoạn này vậy.
 
Năm [[877 TCN]] Hùng Cừ mất, con trai trưởng là Hùng Vô Khang mất sớm, con thứ là Hùng Chí Hồng lên nối ngôi .
61.544

lần sửa đổi