Khác biệt giữa các bản “Đinh Tiên Hoàng”

* Mẹ: Đàm thị
* Chú: Đinh Dự
* Vợ:
* Vợ: Theo [[Đại Việt sử ký toàn thư]], vua Đinh Tiên Hoàng lập 5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cồ Quốc và Ca Ông. Trong đó được nhắc đến nhiều là hoàng hậu hai triều [[Dương Vân Nga]] và bà tổ nghề may [[Nguyễn Thị Sen]], nhưng không rõ 2 bà này ứng với những tên hiệu nào trong 5 tên hiệu kể trên.
** Đại Thắng Minh Hoàng hậu: tên thật là Dương Vân Nga, con Dương Thế Hiển. Bà là hoàng hậu hai triều Đinh và Tiền Lê. Đinh Tiên Hoàng phong bà làm Hoàng hậu. Đinh Tiên Hoàng bị giết, [[Đinh Phế Đế|Đinh Thiếu Đế]] lên thay thăng bà làm Hoàng thái hậu, đến khi Lê Đại Hành lập nhà Tiền Lê thì bà là Hoàng hậu. Bà là mẹ của Đinh Toàn, Lê Thị Phất Ngân và là bà ngoại vua Lý Thái Tông.
** Nguyễn Thị Sen: bà là người biết may vá nên được mọi người tôn vinh là bà tổ nghề may của Đại Cồ Việt.
** Đan Gia Hoàng hậu
** Trinh Minh Hoàng hậu
** Kiểu Quốc Hoàng hậu
** Cồ Quốc Hoàng hậu
** Ca Ông Hoàng hậu
* Con:
**Con trai: Về các con Vua Đinh Tiên Hoàng, các sử chép thống nhất có 3 con trai [[Đinh Liễn]], [[Đinh Hạng Lang]], [[Đinh Toàn]].
Người dùng vô danh