Khác biệt giữa các bản “Bưu điện trung tâm Sài Gòn”

{{commonscat|Saigon Central Post Office}}
* [http://www.hcm.vnpost.vn Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh]
* [http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default_opennew.aspx?news_id=549 Các công trình kiến trúc đẹp từ năm 1900 - 1920]
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh